Kontakt z serwisem:

F-SERVICE
ul. Płk Dąbka 17
30-732 Kraków
email: service@f-service.pl
tel. (12) 270-12-81

W przypadku zwrotów prosimy odsyłać towar na adres:

Quadralite Store
ul. Płk Dąbka 17
30-732 Kraków

1. Przed podjęciem decyzji o wysłaniu wadliwego towaru do serwisu prosimy o sprawdzenie stanu baterii, czystości styków (przy urządzeniach elektronicznych) oraz upewnienie się, że dany produkt jest obsługiwany poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem.
2. Jeśli wada/usterka wynika z innych przyczyn proszę pobrać ze strony:
Formularz reklamacyjny  i czytelnie go wypełnić – im więcej informacji na temat uszkodzenia tym szybciej i sprawniej będziemy w stanie rozpatrzyć reklamację.

3. Na kliencie spoczywa obowiązek gromadzenia i przedstawienia wszelkich dokumentów otrzymanych przy zakupie – takich jak paragon lub faktura, (numer zamówienia) data zakupu itp. które mają na celu potwierdzenie nabytych praw do gwarancji.

4. Serwis nie wymaga dostarczania towaru w oryginalnym opakowaniu – nie przywiązujemy wagi do pudełek (wyjątek stanowi zwrot sprawnego towaru) jednak należy spakować towar solidnie, zabezpieczając właściwie przed ew. uszkodzeniem w transporcie. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru w transporcie.

5.Klient pokrywa koszt dostarczenia towaru do serwisu.

6. Zwrotu może dokonać osoba fizyczna dokonująca zakupu na paragon lub fakturę imienną, która nie jest bezpośrednio związana z  działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie art. 22. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta posiada  prawo do odstąpienia od umowy. Z prawa tego można skorzystać w terminie 14 dni bez podania przyczyn (termin liczy się od dnia otrzymania towaru).

Takiego zwrotu NIE MOŻNA dokonać kupując produkt jako firma (wystawiona faktura na firmę).

W przypadku chęci zwrotu towaru – odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość , bądź wymiany na inny prosimy o dołączanie wszelkich koniecznych dokumentów (potwierdzenie zakupu) oraz czytelnie wypełnionego oświadczenia: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – produkt zwracany/wymieniany musi być w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, prosimy o spakowanie towaru w oryginalne opakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).

7. Czas rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 21 dni od jej otrzymania. Z reguły staramy się rozpatrywać reklamacje szybciej w zależności od ilości przesyłek jakie otrzymamy od klientów. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni.

8. Serwis po naprawie bądź wymianie wadliwego towaru odeśle go niezwłocznie na swój koszt – wyjątek tu stanowią wymiany na prośbę klienta (zmiana umowy) i naprawy pogwarancyjne, tu wszelkie koszty ponosi klient.

9. W przypadku chęci zmiany adresu tudzież innych potrzebach – prosimy o posługiwanie się formularzem reklamacyjnym , żadna dołączona odręcznie napisana kartka nie pomoże nam w tym lepiej od formularza reklamacyjnego.

10. Naprawy pogwarancyjne. Klient dostarcza przesyłkę na swój koszt. Serwis przeprowadza ekspertyzę i informuje klienta o kosztach i czasie naprawy. Po otrzymaniu wpłaty z tytułu naprawy pogwarancyjnej oraz kosztów przesyłki zwrotnej serwis przystępuje do naprawy sprzętu. Następnie sprawny sprzęt odsyła do klienta. Naprawa objęta jest 3 miesięcznym okresem gwarancji na usługę.

11. Klient który nie zdecyduje się na naprawę – odrzuci kosztorys – otrzyma towar z powrotem po uiszczeniu opłaty za przesyłkę zwrotną – Serwis nie pobiera opłaty za wycenę naprawy – jednak w przypadku braku chęci naprawy ze strony klienta – nie informuje o szczegółach uszkodzeń.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny- do dyspozycji klientów jest email Serwisu, oraz dwa telefony.

13. Serwis nie podejmuje się żadnych zmian w konstrukcji towaru ( zwłaszcza elektronicznej) z uwagi na równoczesną niezgodność z certyfikatami producenta.

14. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają żadne uszkodzenia mechaniczne, z winy klienta, wadliwego spakowania do transportu – towar taki może być naprawiony jedynie odpłatnie.